Forum uzywa dodatkow Krzysztof "Supryk" Supryczynski.